STRONA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

 

©Krzysztof A. Sukiennik ‘2010-2011


Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy

Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej obchodzi w 2016 roku 95-lecie swojego istnienia. Dla uczczenia tego tak ważnego Jubileuszu, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Elektrycznego PW pragnie zorganizować, w ramach wydziałowych obchodów w dniu 14 czerwca 2016 roku, wystawę poświęconą Wydziałowi Elektrycznemu i jego Studentom, Absolwentom. Pragniemy również przygotować wydawnictwo okolicznościowe o tym samym charakterze, które ukazałoby się na zakończenie obchodów. Natomiast w dniu 9 czerwca 2016 roku w związku ze Międzynarodowym Dniem Elektryka, planujemy sesję okolicznościową na której zaprezentujemy bogactwo SAWE. Do tego bloku zaprosić chcemy absolwentów i studentów WE oraz firmy czy instytucje związane z naszym środowiskiem. Będzie to doskonałe miejsce na reklamę prowadzonej działalności, nawiązania lub odnowienia kontaktów nie tylko biznesowych. Duża przychylność dla SAWE ze strony Władz Wydziału stwarza niezwykłą szansę do działań. Wykorzystajmy tę możliwość.

Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się z ciepłym przyjęciem i uzyska poparcie ze strony naszych Przyjaciół i Sympatyków. Bez Waszego wsparcia nasze działania nie odniosą sukcesu. Liczymy na zaangażowanie osobiste, ale także finansowe w formie sponsoringu.

Dla naszych Sponsorów proponujemy:
§umieszczenie na stronie stowarzyszeniowej www.elektrycy.org reklamy i/lub logo

firmy,
§ umieszczenie logo firmy na zaproszeniach oraz innych materiałach wydawanych przez

SAWE z okazji Jubileuszu,
§ reklamę podczas Głównych Uroczystości Wydziałowych w dniu 14 czerwca 2016 roku

w Małej Auli PW oraz w trakcie imprez towarzyszących (stoisko, banner, plakat itp.),
§ prezentację podczas sesji okolicznościowej z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryka w salach 4 i 5 budynku Starej Kotłowni w dniu 9 czerwca 2016 roku w godzinach 15

do 18 (czas i forma prezentacji do uzgodnienia)
§ umieszczenie informacji o Sponsorze w materiałach dla mediów, § inne formy reklamy lub prezentacji (do uzgodnienia).

Z wyrazami szacunku


KOMITET ORGANIZACYJNY SAWE

Szczegółowych informacji udzieli Państwu Anna Śmietanowska (+48 501 223 382

 

Szczęśliwych, zdrowych i spokojnych

Świąt Wielkanocnych

życzy